Όροι Χρήσης ABC

 

Η επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου athensbeachcenter.gr γίνεται υπό τον όρο της ανεπιφύλακτης συμφωνίας και συμμόρφωσης προς τους κατωτέρω όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς και σε περίπτωση διαφωνίας να μην προχωρήσει σε χρήση των ηλεκτρονικών μας σελίδων. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης προβαίνει σε χρήση των ηλεκτρονικών μας σελίδων τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη συμφωνία του και η υποχρέωση συμμόρφωσής του προς τους όρους αυτούς. Οι όροι χρήσης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου.

Πνευματικά δικαιώματα


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, γενικώς κάθε είδους αρχείων και παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του athensbeachcenter.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι περιλαμβάνουν «δεσμούς» (hyperlinks) προς το athensbeachcenter.gr να αναγράφουν αποκλειστικά τον τίτλο (επικεφαλίδα) του θέματος, είδησης ή αρχείου στο οποίο παραπέμπουν.

Η ανάρτηση στο διαδικτυακό μας τόπο έργων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων που αποτελούν αντικείμενο βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, γίνεται αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης και χωρίς καμία πρόθεση προσβολής των σχετικών δικαιωμάτων. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, θα απομακρύνονται άμεσα από το athensbeachcenter.gr.

Περιορισμοί ευθύνης


Το athensbeachcenter.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο των θεμάτων και πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτό να χαρακτηρίζεται από ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα και επικαιρότητα. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δεσμεύεται ή εγγυάται για το περιεχόμενο και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται (ούτε σε περίπτωση αμέλειας) για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) προκύψει στους επισκέπτες/χρήστες από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου ή τυχόν αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν. Καμμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν δίνεται ή υποννοείται για το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, το οποίο παρέχεται «ως έχει», για την αδιάκοπη λειτουργία αυτού, χωρίς λάθη και τεχνικές δυσκολίες, ή ότι τα λάθη αυτά θα διορθώνονται, ακόμη και για την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον διαδικτυακό μας τόπο είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του.

Το athensbeachcenter.gr δεν ευθύνεται, επίσης, για την τυχόν ματαίωση ή αναβολή εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων κλπ. στις οποίες γίνεται αναφορά ως μελλοντικά γεγονότα.

Αποκλεισμός συμβουλών


Οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο του athensbeachcenter.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ότι αποτελεί, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών να ενεργήσουν σύμφωνα με την ιδιωτική τους βούληση, και κατόπιν αξιολόγησης του περιεχομένου, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης μας.

Προβολή διαφημιστικού υλικού


Το athensbeachcenter.gr δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη νομιμότητα τυχόν διαφημιστικού που προβάλλεται στον διαδικτυακό μας τόπο, πέραν των περιπτώσεων στις οποίες προκύπτει κατάφορη προσβολή εννόμων δικαιωμάτων, η οποία ευκόλως γίνεται αντιληπτή από τον μέσο συνετό πολίτη.

Ομοίως, η προβολή υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο από τον διαδικτυακό μας τόπο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή ή οποιασδήποτε μορφής παρότρυνση για χρήση του διαφημιζόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, και ως εκ τούτου το athensbeachcenter.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια του διαφημιστικού υλικού ή παράβασης οποιασδήποτε εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας από το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού.

E-Shop (ηλεκτρονικό κατάστημα)


Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) μπορείτε να κάνετε αγορές προϊόντων τρίτων εταιριών, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα παραγγελίας. Το αντίτιμο για την εν λόγω αγορά θα καταβάλλεται με την παράδοση της παραγγελίας στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει, με την παράδοση σε εσάς του σχετικού παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο) και με δυνατότητα εξόφλησης τοις μετρητοίς ή με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (μέσω τερματικού pos).

Το ύψος του αντιτίμου είναι αυτό που αναγράφεται στον σχετικό τιμοκατάλογο, σε περίπτωση δε έκπτωσης – προσφοράς, η τιμή θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των συγκεκριμένων αποθεμάτων. Σε περίπτωση που, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την δήλωση της παραγγελίας σας έως την καταχώρηση αυτής, διαφοροποιηθεί η αρχικά αναγραφόμενη τιμή (λόγω εξάντλησης των συγκεκριμένων αποθεμάτων, λήξης του διαστήματος έκπτωσης, έλλειψης στοκ κλπ.), θα ενημερώνεστε άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δηλωθείσα από εσάς ηλεκτρονική διεύθυνση, πριν την εκτέλεση της παραγγελίας, ώστε να μας δηλώνετε εάν επιθυμείτε ή όχι την ολοκλήρωσή της. Ομοίως θα ενημερώνεστε και σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της παραγγελίας λόγω έλλειψης του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση, το μη ελαττωματικό προϊόν μπορεί να επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης-παραλαβής, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που ήταν κατά την έναρξη αποστολής. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και αφορούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην προστασία των καταναλωτών.

Λοιποί όροι


Το athensbeachcenter.gr διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή ενημέρωση. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν την χρήση του διαδικτυακού τόπου τεκμαίρεται ότι έλαβαν γνώση των όποιων αλλαγών και συμφωνούν ανεπιφύλακτα.

Εφόσον προκύψει οποιαδήποτε διαφορά εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια για την επίλυση είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Για απορίες / διευκρινίσεις επικοινωνήστε γραπτώς στο:

+30 694 5029 567 (SMS / WhatsApp / Viber)
info@athensbeachcenter.gr