Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ABC

 

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο των επισκεπτών του ATHENS BEACH CENTER, όσο και των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος site, που δίνονται από εσάς για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, χρήσης του e-shop μας και την εν γένει προσφορά υπηρεσιών προς εσάς, διενεργείται πάντοτε σε συμμόρφωση προς τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679) και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι και η εποπτική αρχή.

1.Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητάμε από εσάς περιλαμβάνονται στη Φόρμα Επικοινωνίας του site μας και είναι το ονοματεπώνυμο, το e–mail και το τηλέφωνό σας, προκειμένου με αυτά:

-να επικοινωνείτε με το αθλητικό μας κέντρο, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας, τις δραστηριότητές μας κλπ. και, γενικότερα να λαμβάνετε οποιαδήποτε πληροφορία σας ενδιαφέρει,

-να υποβάλλετε κάποιο σχόλιο, παρατήρηση κλπ. αναφορικά με το site, το αθλητικό μας κέντρο ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε.

Αν θελήσετε να πραγματοποιήσετε κάποια αγορά από το e–shop μας, θα σας ζητήσουμε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e–mail, προκειμένου η παραγγελία σας να εκτελεστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου θα σας ζητηθούν τα απαιτούμενα στοιχεία). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται καρτέλα αγορών και τα στοιχεία σας αποθηκεύονται στον server του site μας, για την ασφάλεια των μεταξύ μας συναλλαγών και για τη συμμόρφωση της εταιρίας προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποτεδήποτε να ακυρώσετε και να σβήσετε την καρτέλα με το ιστορικό αγορών σας.

Κατά την απλή περιήγησή σας στο site μας, λαμβάνουμε αυτόματα τη διεύθυνση IP και τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε, χωρίς αυτά όμως να σας ταυτοποιούν. Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους, κυρίως δε για λόγους ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, data base, δικτύου κτλ). Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον ζητηθούν προσηκόντως τα παραπάνω δεδομένα από τις αρμόδιες Αρχές (αστυνομικές, δικαστικές κλπ.) οφείλουμε να τα γνωστοποιήσουμε.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας, τη διευκόλυνσή σας στην πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά και για στατιστικούς λόγους, χρησιμοποιούμε cookies, τη χρήση των οποίων μπορείτε να αποκλείσετε κατά την είσοδό σας στο site μας.

2.Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Επισκέπτες/χρήστες του athensbeachcenter.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, και εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς τους διαχειριστές του athensbeachcenter.gr διαγράφονται άμεσα όλες οι σχετικές πληροφορίες.

3.Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας (Σκοποί επεξεργασίας) – Νομιμοποιητική Βάση

Για να επικοινωνείτε με το αθλητικό μας κέντρο, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας, τις δραστηριότητές μας κλπ. και, γενικότερα να λαμβάνετε οποιαδήποτε πληροφορία σας ενδιαφέρει,

Για να υποβάλλετε κάποιο σχόλιο, παρατήρηση κλπ. αναφορικά με το site, το αθλητικό μας κέντρο ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε.

Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης στα πλαίσια αγοράς που πραγματοποιείτε στο e–shop μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα αναγκαία και μόνο προσωπικά σας δεδομένα, για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς εσάς. Ειδικότερα, βάσει των αγορών που πραγματοποιείτε μέσω του e-shop μας, καταρτίζουμε το προφίλ αγορών σας, προκειμένου να μπορούμε στο μέλλον να σας αποστέλλουμε προσωποποιημένες ενημερώσεις σχετικά με νέα προϊόντα.

Πέραν των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, αλλά και της προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας (όπως αυτοί αποτυπώνονται στους Όρους Χρήσης) και της συμμόρφωσης προς τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει επιπλέον ως νόμιμη βάση τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας, που μας παρέχετε τσεκάροντας εντός του πλαισίου επιλογής, κάτω από τη Φόρμα Επικοινωνίας, αλλά και κατά την παραγγελία μέσω του e-shop, με την ένδειξη «Συγκατατίθεμαι ρητά και ανεπιφύλακτα στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων». Μπορείτε να ανακαλέσετε την παραπάνω συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία.

Εξάλλου, αν για την επικοινωνία σας με το site μας χρησιμοποιείτε λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά: LinkedIn, twitter, Instagram, facebook κλπ.), παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί ο πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, καθώς τα δεδομένα σας που συλλέγουμε συναρτώνται και με την πολιτική απορρήτου του παραπάνω παρόχου.

4.Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του ATHENS BEACH CENTER και της ιστοσελίδας προβολής του athensbeachcenter.gr, υπεύθυνη επεξεργασίας ορίζεται το Αθλητικό Σωματείο Πρόοδος. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την επεξεργασία, καθώς και για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα (όπως κατωτέρω αναγράφονται), μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας στο e-mail: info@athensbeachcenter.gr

5.Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρίες, που εκτελούν την επεξεργασία τους αποκλειστικά προς το σκοπό προστασίας των μεταξύ μας συναλλαγών μέσω του e–shop. Οι τρίτες εταιρίες (εκτελούσες την επεξεργασία) με τις οποίες συνεργαζόμαστε λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμευόμαστε δε να διακόψουμε κάθε συνεργασία στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, για την οποία δεν ευθυνόμαστε, καθώς και να σας ενημερώσουμε στην περίπτωση αλλαγής εταιρίας και διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη εταιρία με σχετική ανακοίνωση στο site μας.

6.Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για τους παραπάνω σκοπούς, τηρούνται για έξι (6) μήνες από την τελευταία επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης του site μπορεί και πριν την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων χωρίς καμία αιτιολογία, το οποίο και θα πράξουμε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, άλλως να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του (αποστέλοντας e-mail στον υπεύθυνο επεξεργασίας).

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

7.Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Σεβόμενοι απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα, σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε με ασφάλεια αυτά, καθώς και να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια/καταστροφή/μη εξουσιοδοτημένη/παράνομη πρόσβαση σε αυτά, χρήση/τροποποίηση/αποκάλυψή τους.

8.Τα δικαιώματά σας

-Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

-Δικαιούστε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

-Δικαιούστε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη). Από την υποβολή του σχετικού αιτήματός σας μέχρι την ολοκλήρωσή του, τυχόν αναρτηθέντα σχόλια ή κείμενά σας στο site μας θα εμφανίζονται ανωνυμοποιημένα.

-Δικαιούστε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι την επαλήθευσή τους (α), αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης τους (β), δεν χρειάζονται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας (γ).

-Δικαιούστε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και όταν ακόμη αυτή είναι απαραίτητη για τους ανωτέρω επιδιωκόμενους σκοπούς μας.

-Δικαιούστε να ζητήσετε και να λάβετε (χωρίς χρέωση) τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά (αναγνώσιμος ηλεκτρονικός μορφότυπος), να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα δεδομένων).

Δεσμευόμαστε να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες και να σας ενημερώσουμε σχετικά εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, σε κάθε δε περίπτωση καθυστέρησης υποχρεούμαστε να σας ενημερώσουμε για την πορεία του ατιτήματός σας.

-Δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Για απορίες / διευκρινίσεις επικοινωνήστε γραπτώς στο:

+30 694 5029 567 (SMS / WhatsApp / Viber)
info@athensbeachcenter.gr